Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ExistTable - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k testu na výskyt tabulky v databázi. Volat lze tuto metodu pouze pokud je databáze připojena (např. volání metody Connect) nebo otevřena (např. volání metody Open).
Syntaxe:
ExistTable([vTable As Variant]) As Boolean
Volání:
b = oDb.ExistTable(vTable) '1)
b = oDb.ExistTable '2)
Parametry:
vTable[nepovinné] (Variant) název tabulky
Vrácená hodnota:
true - tabulka existuje v databázi (určené vlastnosti Database)
false - tabulka neexistuje v databázi
Poznámka:
Způsob volání 1) Test na výskyt tabulky určené parametrem vTable v databázi.
Způsob volání 2) Test na výskyt tabulky určené konfigurátorem Tabulka (soubor).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice