Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Table - vlastnost objektu PmDatabase

Popis:
Název tabulky.
Syntaxe:
Table As String
Volání:
s = oDatabase.Table
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulka (soubor)" tohoto objektu.

Vlastnost je použita při volání metody Open pouze pokud konfigurátor Při otevření tabulky použít SQL příkaz SELECT není zatržen. V jiném případě je použita vlastnost OpenSQL.

Případný název tabulky se zde zadává bez přípony (např. pokud se odkazuje dBASE soubor teploty.dbf, pak se zde v této vlastnosti nastavuje teploty)

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice