Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis práce s objektem PmDatabase pokud tabulka neexistuje

Pokud tabulka databáze neexistuje, pak ji lze vytvořit pomocí metod PmDatabase.Create, ...

Upozornění! - tyto metody nejsou funkční nad tabulkou připojenou pomocí ODBC.

V případě práce s neexistující tabulkou (nebo neexistující databází) musí být objekt PmDatabase uzavřen např. metodou PmDatabase.Close (nesmí být použity metody PmDatabase.Open,... a také musí být konfigurátor Při startu nastaven na hodnotu NEpřipojit databázi a NEotevřít tabulku (nedělat nic) nebo je nutno před voláním metody PmDatabase.Create uzavřít tabulku a databázi metodou PmDatabase.Close).

Příklad:
Mějme v PmRoot založen objekt typu PmDatabase s názvem "Database". Příklad na vytvoření tabulky v databázi:
Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/Database")
oDb.Create
oDb.CreateField "columnText", pmcDbFldText, 180
oDb.CreateField "columnBool", pmcDbFldBoolean, 0
oDb.CreateField "columnReal", pmcDbFldSingle, 0
oDb.CreateField "columnTime", pmcDbFldDate, 0

Takto vytvořená tabulka může být dále standardně zpracovávána.

Základní postupy práce s objektem PmDatabase viz sada příkladů ve složce \Pm\Examples\AppExamples\AppExamples.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice