Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis práce s objektem PmDatabase pokud tabulka neexistuje

Pokud tabulka databáze neexistuje, pak ji lze vytvořit pomocí metod PmDatabase.Create, ...

Upozornění! - tyto metody nejsou funkční nad tabulkou připojenou pomocí ODBC.

V případě práce s neexistující tabulkou (nebo neexistující databází) musí být objekt PmDatabase uzavřen např. metodou PmDatabase.Close (nelze použít metodu PmDatabase.Open,... a také konfigurátor Při startu musí být nastaven na hodnotu NEpřipojit databázi a NEotevřít tabulku (nedělat nic) nebo je nutno před voláním metody PmDatabase.Create uzavřít tabulku a databázi metodou PmDatabase.Close).

Příklad:
Mějme v PmRoot založen objekt typu PmDatabase s názvem "Database". Příklad na vytvoření tabulky v databázi:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/Database")
oDb.Create
oDb.CreateField "columnText", 10, 180  '10 - string
oDb.CreateField "columnBool", 1, 0  '1 = Boolean
oDb.CreateField "columnReal", 6, 0  '6 = Single
oDb.CreateField "columnTime", 8, 0  '8 = Date
oDb.CreateEnd

Takto vytvořená tabulka může být dále standardně zpracovávána.

Základní postupy práce s objektem PmDatabase viz sada příkladů ve složce \Pm\Examples\AppExamples\AppExamples.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice