Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmPanel (Uživatelská grafika)

Popis:
Viz: PmPanel - Podrobný popis objektu
 
Objekt představuje okno aplikace s obrazem, ve kterém lze vizualizovat data systému PROMOTIC. Vlastní obsah grafického obrazu se vytváří v editoru obrazů pomocí grafických prvků, které mohou být datových vazeb napojené na data v aplikaci.
 
V objektu PmPanel lze založit další objekty PmPanel (toto má smysl tehdy, pokud tyto další objekty jsou pomocné okna otevíraná pouze z okna tohoto objektu). Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder, PmPrototype a PmPanel. V těchto objektech jich může být založeno více.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu
Print Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
Zastaralé vlastnosti a metody:
Arguments Vstupní hodnota při otevírání obrazu
Close Zavření obrazu
CloseOthers Zavření ostatních obrazů
Dx Šířka obrazu
Dy Výška obrazu
Enabled Povolení/zákaz uživatelského ovládání celého obrazu
Focus Nastaví/zjišťuje zda okno má fokus
Items Reference na grafický prvek
Open Otevření obrazu
OpenModal Otevření modálního okna s obrazem
OpenViewModal Otevře prohlížeč jiného objektu v modálním okně
PrintToBmp Uložení obrazu nebo jeho části do souboru *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif
Refresh Obnova obrazu
ReturnValue Výstupní hodnota při uzavření obrazu
ScreenX X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu vzhledem k obrazovce
ScreenY Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu vzhledem k obrazovce
ScrollX X-ová souřadnice levého horního rohu
ScrollY Y-ová souřadnice levého horního rohu
State Mód zobrazení obrazu
Title Titul obrazu
Vars Vrací referenci na proměnnou grafického prvku PmiRoot v tomto obrazu
ViewerType Zjišťuje zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
Visible Zjišťuje otevření okna
X X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu
Y Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu
Události:
onClose Vyvolá se po zavření obrazu
onFocusIn Vyvolá se poté, co obraz získá fokus (obraz se stane aktivním)
onFocusOut Vyvolá se poté, co obraz ztratí fokus (obraz přestane být aktivním)
onKeyPress Vyvolá se u aktivního obrazu při stisku nebo puštění libovolné klávesy
onMousePress Vyvolá se při stisku nebo uvolnění tlačítka myši
onOpen Vyvolá se po otevření obrazu
onRefresh Vyvolá se po překreslení obrazu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definování metod projektanta objektu
Obraz Základní nastavení obrazu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice