Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onRefresh - událost objektu PmPanel

Popis:
Událost je vyvolána po překreslení obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Místo této události je lepší použít událost onRefresh grafického prvku PmiRoot.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Perioda překreslení obrazu lze zadat buď globálně v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Perioda časovače obrazů nebo (pokud konfigurátor PmPanel > Nastavení výchozích hodnot Options > Perioda obnovování (refresh) je zatržen) je dána voláním metody PmiItem.Refresh nebo PmPanel.Refresh.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice