Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onKeyPress - událost objektu PmPanel

Popis:
Událost je vyvolána u aktivního obrazu při stisku nebo puštění libovolné klávesy.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Action - (Integer) Indikace stisku nebo puštění klávesy.
0 - puštění klávesy
1 - stisk klávesy
pEvent.Code - (Long) Kód stisknuté klávesy. V případě ANSI znaku je hodnota shodná s kódem znaku, ostatní kódy viz Konstanty kláves.

Pro konverzi tohoto číselného kódu na String lze použít metodu Pm.StringCodeFrom.

pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost má stejné parametry jako událost PmRoot.onKeyPress nebo PmiItem.onKeyPress.
Viz také:
Příklad:
Příklad obsahu události. Zde se definují 'horké' klávesy pro zhasnutí tohoto obrazu a jinou akci.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pEvent.Action = 1 And pEvent.Ctrl Then
  Select Case pEvent.Code
  Case 67  'Klávesa C
    'zavření tohoto obrazu
    pMe.Close
  Case 66  'Klávesa B
    'nějaká jiná akce
  End Select
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice