Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReturnValue - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
Výstupní hodnota při uzavření obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Místo této vlastnosti je lepší používat vlastnost PmiRoot.ReturnValue.

Syntaxe:
ReturnValue As Variant
Volání:
oPanel.ReturnValue = Array(r0, r1, r2)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnota vlastnosti je použita jako návratová hodnota metody PmPanel.OpenViewModal nebo PmPanel.OpenView.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice