Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewerType - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
Zjišťuje zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmiRoot.ClientType.

Syntaxe:
ViewerType As Integer
Volání:
nType = oPanel.ViewerType
Hodnoty:
1 - Okno je otevřeno v aplikaci
2 - Okno je otevřeno ve Web prohlížeči
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Tuto vlastnost je možné číst jen ve skriptech událostí grafických prvků. Podle této vlastnosti je možné podmíněně provádět algoritmy jiné v aplikaci a jiné ve Web prohlížeči. Má smysl pouze pokud je obraz určen pro lokální použití v aplikaci i pro Web jako Web obrazy (tzn. pokud je povoleno Web sdílení v záložce Web server).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pMe.PmPanel.ViewerType = 1 Then
  'algoritmus pro lokální obraz
Else
  'algoritmus pro Web
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice