Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

State - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
Mód zobrazení obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Syntaxe:
State As Long
Volání:
n = oPanel.State
Hodnoty:
1 - normální
2 - minimalizovaný
3 - maximalizovaný
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice