Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenY - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu vzhledem k obrazovce bez ohledu na typ obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Syntaxe:
ScreenY As Long
Volání:
n = oPanel.ScreenY
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice