Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda objektu PmPanel

Popis:
Vrací referenci na proměnnou grafického prvku PmiRoot v tomto obrazu. Viz Proměnné grafického prvku.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční). Není totiž vhodné měnit vlastnosti grafických prvků přímo zvnějšku obrazu. Uvnitř obrazu lze použít lepší metodu PmiItem.Vars.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Syntaxe:
Vars(sName As String) As Object
Volání:
oPanel.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Název proměnné (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:

Tyto proměnné lze definovat v editoru obrazů v objektu PmiRoot v záložce Proměnné.

Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

'Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
pMe.PmPanel.Vars("Numvar").Value = 100

'Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
pMe.PmPanel.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000"  'nastavení barvy jako RGB String

'Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
pMe.PmPanel.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice