Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda objektu PmPanel

Popis:
Vrací referenci na proměnnou grafického prvku PmiRoot v tomto obrazu. Viz Proměnné grafického prvku.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční). Není totiž vhodné měnit vlastnosti grafických prvků přímo zvnějšku obrazu. Uvnitř obrazu lze použít lepší metodu PmiItem.Vars.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Syntaxe:
Vars(sName As String) As Object
Volání:
oPanel.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Název proměnné (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:

Definovat tyto proměnné lze v editoru obrazů v objektu PmiRoot v záložce Proměnné.

 
Poznámka!Proměnná grafického prvku slouží jako pomůcka pro tvorbu uživatelsky přidaných vlastností prvků.

Proměnná je typu Objekt. Tento objekt má jedinou vlastnost Value, představující vlastní hodnotu proměnné. Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
Viz také:
Příklad:
Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
pMe.PmPanel.Vars("Numvar").Value = x
Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
pMe.PmPanel.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
pMe.PmPanel.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice