Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmPanel

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
PanelOpenPovolení/zákaz otevření obrazu v aplikaci. Je to určení lokálních uživatelů, kteří mohou otevřít tento obraz. Nemá smysl pro síťové uživatele.
PanelClosePovolení/zákaz zavření obrazu v aplikaci. Je to určení lokálních uživatelů, kteří mohou zavřít tento obraz. Nemá smysl pro síťové uživatele.
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) z tohoto objektu. Má smysl pouze pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele. Viz: Web obrazy.
WebWritePovolení/zákaz zápisu z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou provádět zpětné zásahy z obrazu. Má smysl pouze pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele. Viz: Web obrazy.
WebMethodsPovolení/zákaz vyvolání metod z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou využívat volání projektanských metod obrazu. Metody obrazu jsou definovány v záložce PmObject > Metody, a lze je volat i v obrazech určených pro Web. Má smysl pouze pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele.

Podobné oprávnění je PmRoot > Oprávnění > WebMethods, které slouží pro povolení volání globálních metod aplikace.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice