Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda objektu PmPanel

Popis:
Metoda zavře obraz (smaže z obrazovky a uvolní z paměti).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Místo této metody je lepší použít metodu PmiRoot.Close.

Syntaxe:
Close
Volání:
oPanel.Close
Poznámka:
Pro zavření okna musí být splněno oprávnění PanelClose.
 
Tuto metodu lze volat i z INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
 
Metoda je funkční i pro Web obrazy. Tato metoda lze tedy volat například v události onButtonUp grafického prvku PmiButton (viz Příklad).
 
Tato metoda se používá jen pro speciální případy. Bežně se okno zavře automaticky. V pracovní ploše (PmWorkspace) se okno zavře pokud se ve stejném rámci plochy otevře jiné okno. Nezávislé okno zase většinou zavírá uživatel ručně kliknutím na křížek v záhlaví okna.
Viz také:
Příklad:
Příklad zavření obrazu z tlačítka v tomto obrazu. V tlačítku (objekt PmiButton) v události onButtonUp je skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Close();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice