Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMousePress - událost objektu PmPanel

Popis:
Událost je vyvolána při stisku, uvolnění, nebo při dvojkliku levého tlačítka myši pokud je kursor myši na daném okně. Zda událost byla vyvolána stiskem, uvolněním nebo dvojklikem lze zjistit z parametru pEvent.Action.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) Indikace stisku nebo puštění tlačítka.
0 - uvolnění tlačítka
1 - stisknutí tlačítka
2 - dvojklik levého tlačítka myši
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
pEvent.X - (Long) Pozice kursoru myši v ose X relativně vůči levému hornímu rohu prvku (v pixelech).
pEvent.Y - (Long) Pozice kursoru myši v ose Y relativně vůči levému hornímu rohu prvku (v pixelech).
Příklad:
If pEvent.Action = 0 Then
  ' dělej něco, pokud se uvolňuje tlačítko myši
  If pEvent.Ctrl Then
    ' pokud byla navíc stisknuta klávesa Ctrl, dělej ještě něco navíc
  End If
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice