Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onFocusOut - událost objektu PmPanel

Popis:
Událost je vyvolána poté, co obraz ztratí fokus (obraz přestane být aktivním).

Pokud okno nemá fokus, pak může být vidět ale je neaktivní v tom smyslu, že informace o stisknuté klávese nejde do tohoto okna. Při ztrátě fokusu se obvykle změní barva pozadí záhlaví okna (pokud okno záhlaví má).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Upozornění: Ke ztrátě fokusu může dojít také, pokud vstoupíte do ActiveX prvků (PmiAx) nebo do Windows prvků. Tyto prvky představují podokno a při jejich aktivaci dojde ke ztrátě fokusu nadřazeného okna.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice