Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Arguments - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
Vstupní hodnota při otevírání obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Místo této vlastnosti je lepší používat vlastnost PmiRoot.Arguments.

Syntaxe:
Arguments As Variant
Volání:
v = oPanel.Arguments
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost je naplněna automaticky voláním metody PmPanel.OpenView nebo PmPanel.OpenViewModal.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice