Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Items - metoda objektu PmPanel

Popis:
Vrací referenci na grafický prvek v obrazu.

Je doporučeno nepoužívat tuto metodu. Na grafické prvky není vhodné se odvolávat mimo obraz, ve kterém prvek je (mimo jiné pak daná věc nefunguje ve Web obraze). A pro získání reference na prvek v obraze (v událostech grafických prvků) je doporučována metoda PmiItem.Items.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Místo této metody je lepší použít metodu PmiItem.Items.

Syntaxe:
Items(sPath As String, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Set oItem = oPanel.Items(sPath)
Parametry:
sPath(String) Absolutní cesta ke grafickému prvku (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených grafických prvků. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený grafický prvek se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený grafický prvek se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu ke grafickému prvku od počátku stromové struktury. Relativní cesta začíná jménem vnořeného prvku nebo odkazem na nadřízený grafický prvek znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému grafickému prvku relativně vzhledem k sobě.

Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmiItem) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom grafických prvků obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".

nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování.
1 - při odkazu na neexistující grafický prvek nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:
Používání této metody nad objektem PmPanel není příliš doporučováno (není funkční například pro Web obrazy). Použití je vhodné pouze pokud je potřeba ze stromu aplikace ovlivňovat přímo grafické prvky. V mnoha případech (např. v událostech grafických prvků) je však mnohem lepší používat metodu PmiItem.Items, tzn. dostat se ke grafickému prvku přes jiný grafický prvek.

Příklady viz metoda PmiItem.Items.

 
Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na grafický prvek nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmiItemRef("cesta").
Příklad:
Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" grafického prvku "text0" vnořeném do nadřízeného prvku s názvem panel0. Odkaz na prvek je absolutní.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Panel").Items("/text0/#vars/Teplota") = 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice