Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenX - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu vzhledem k obrazovce bez ohledu na typ obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Syntaxe:
ScreenX As Long
Volání:
n = oPanel.ScreenX
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice