Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web server - záložka objektu PmPanel

Popis:
Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Konfigurační položky:
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru
PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Zobrazovat v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.

Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a zároveň klikem na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.

Perioda obnovování HTML stránek [s]Určuje jak často bude stránka "panel.htm" (dynamická HTML stránka) načítat XML data a dle nich se obnovovat. Přednastavená hodnota je 3 sec.
Způsob zobrazení chyby obnovováníZde lze určit jak se má vizuálně projevit, pokud vznikne chyba při obnovování obrazu (např. když se ztratí spojení, když je server zastaven ...). Oznámení chyby je důležité, aby uživatel (klient) poznal, že nemá aktuální data.

Pokud je povoleno zobrazení oznámení, pak se při chybě objeví v horní části okna červený text na žlutém pozadí.

Oznámení bude v tomto obraze (přednastaveno)
Oznámení bude v nadřízeném obraze
Oznámení se nezobrazí
Poznámka:
Pomocí této záložky lze zaregistrovat objekt jako komponentu do Web serveru (tzn. do objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Klient, který chce stránky této komponenty prohlížet, musí mít oprávnění WebRead.

Pokud chce klient z Web obrazu zpětně ovládat, pak musí mít ještě oprávnění WebWrite.

Pokud chce klient z Web obrazu volat metody obrazu (viz záložka Metody objektu PmPanel), pak musí mít oprávnění WebMethods.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

 
Pokud je objekt zaregistrován, pak v intranetu nabízí Web stránky na této URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/Stránka

Kde:

NázevPočítače - je síťový název počítače, na kterém běží tato aplikace PROMOTIC.
Port - port nastavený v objektu PmWeb (pokud je port roven číslu 80, pak se nemusí uvádět)
IdKomponenty - pokud je komponenta přímo zaregistrovaná do objektu PmWeb, pak je zde text uvedený v konfigurátoru "Identifikátor Web komponenty" v této záložce. Pokud je komponenta zaregistrovaná do objektu PmWebFolder nebo PmWebLang, pak je zde ještě předtím identifikátor tohoto objektu, tedy například "IdFolder/IdKomponenty", atd.
Stránka - název stránky, kterou objekt nabízí. Pokud není stránka zadána, pak se zobrazí přednastavená stránka.
 
Seznam nabízených stránek:
index.htm - Stránka s odkazy na další nabízené stránky tohoto objektu.
panel.htm - Nabízí obraz jako dynamickou HTML stránku. Je to přednastavená (default) stránka pro tento objekt.
data.xml - Získávání aktuálních dat obrazu v XML tvaru. Slouží pro obnovování dynamické HTML stránky panel.htm.
png/panel.png - PNG soubor vytvořený z obrazu v době žádosti Web klienta.
png/panel.htm - HTML stránka zobrazující panel.png.
bmp/panel.bmp - Bitmapa vytvořená z obrazu v době žádosti Web klienta.
bmp/panel.htm - HTML stránka zobrazující panel.bmp.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice