Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda objektu PmPanel

Popis:
Obnova obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční jen pokud je nastaven konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace na hodnotu full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud NENÍ nastaven konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu.

Místo této metody je lepší používat metodu Refresh grafického prvku PmiRoot.

Syntaxe:
Refresh
Volání:
oPanel.Refresh
Poznámka:
Pro lokální obraz:

Tuto metodu je potřeba používat jen pokud je nastaven v objektu PmPanel konfigurátor Perioda obnovování (refresh). V jiném případě se obrazy obnovují samy s periodou zadanou v konfigurátoru Perioda časovače obrazů objektu PmRoot.

Metoda překresluje najednou všechny grafické prvky tohoto obrazu. Pro řízené překreslování jen některých prvků lze místo této metody použít metodu PmiItem.Refresh grafických prvků.

Po volání této metody se vyvolá událost onRefresh a dále události onRefresh všech grafických prvků tohoto obrazu.

 
Pro Web obraz:

Pro Web obrazy může být metoda Refresh užitečná v případech, kdy obnovování Web stránky není časté (viz konfigurátor "Perioda obnovování HTML stránek [s]") a zpětný skriptový zásah z klienta na server (voláním pMe.PmPanel.Methods) způsobí změnu dat, které se zobrazují na Web klientovi. Tehdy po volání Methods je vhodné volat Refresh a to způsobí okamžitou obnovu dat na klientovi. Viz Příklad níže.

Viz také:
Příklad:
Volání metody projektanta SendData (např. v události onButtonUp grafického prvku PmiButton) ve Web klientovi způsobí vyvolání této metody v PROMOTIC serveru. Tato metoda například zpracuje na serveru hodnotu 3.14 a pozmění ta data serveru, které pozoruje klient. Pokud by se následně na klientovi nezavolala metoda Refresh, pak by se na klientovi obnovila data až s pravidelným obnovením obrazu, např. za 10 nebo více sekund.
pMe.PmPanel.Methods.SendData 3.14
pMe.PmPanel.Refresh
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice