Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenModal - metoda objektu PmPanel

Popis:
Metoda otevírá modální okno s obrazem. Je-li toto modální okno otevřeno, ostatní okna aplikace jsou nepřístupná.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční), nefunguje pro Web obrazy a je lepší použít metodu PmPanel.OpenView. Viz Jak pracovat s modálními okny.

Syntaxe:
OpenModal([vArguments As Variant]) As Variant
Volání:
value = oPanel.OpenModal(vArguments)
Parametry:
vArguments[nepovinné] (Variant) Hodnota, která je automaticky přenesena do vlastnosti Arguments. Hodnota této vlastnosti je typicky čtena v události onOpen a slouží k předání vstupních dat otevíranému oknu přímo ze skriptu.
Vrácená hodnota:
Hodnota, která je automaticky přenesena z vlastnosti ReturnValue. Tato vlastnost je typicky plněna hodnotou v události onClose a představuje možný výsledek editace okna (formuláře).
Poznámka:

Pro otevření okna musí být splněno oprávnění PanelOpen.

Tato metoda lze volat jen nad objektem PmPanel, který má nastaven konfigurátor Výchozí hodnota sOptions na hodnotu "Samostatné nebo modální okno".

Pro jednoduché zadávání viz metoda Pm.InputBox.

 
Mechanismus, automatického přenesení vstupního parametru vArguments do vlastnosti Arguments a opačně návratové hodnoty uložené ve vlastnosti ReturnValue jako návratové hodnoty funkce OpenModal, umožňuje vytvořit okna (formuláře), kde obsah obrazu není přímo spojen (vazbami, skriptem) s aplikaci, ale celý počáteční stav okna je předán pomocí vstupního parametru a celý stav po editaci obsahu je předán přes návratovou hodnotu. K předání několika hodnot přes jediný parametr lze použít funkce VBScript.Array.
Příklad:
Otevření okna pro editaci 3 hodnot (kde a0, a1, a2 jsou počáteční hodnoty a r0, r1, r2 jsou výstupní hodnoty)
Kód skriptu volající modální okno
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim r0, r1, r2, a0, a1, a2, r
a0 = 0
a1 = 10
a2 = 20
r = oPanel.OpenModal(Array(a0, a1, a2))
If Pm.IsValid(r) Then
  r0 = r(0)
  r1 = r(1)
  r2 = r(2)
End If
Kód skriptu události PmPanel.onOpen (parametry se zapíší do 3 PmiWEdit prvků).
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim a
a = pMe.Arguments
pMe.Items("/WEdit0").Value = a(0)
pMe.Items("/WEdit1").Value = a(1)
pMe.Items("/WEdit2").Value = a(2)
Kód skriptu události PmPanel.onClose (hodnoty 3 PmiWEdit prvků se zapíší do návratové hodnoty).
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim r0, r1, r2
r0 = pMe.Items("/WEdit0").Value
r1 = pMe.Items("/WEdit1").Value
r2 = pMe.Items("/WEdit2").Value
pMe.ReturnValue = Array(r0, r1, r2)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice