Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Open - metoda objektu PmPanel

Popis:
Metoda otevírá a aktivuje okno s obrazem. Podle parametru nAttr může i zavřít ostatní obrazy (zavřením se rozumí smazaní z obrazovky a uvolnění z paměti) nebo skrýt ostatní obrazy (skrytý obraz je smazán z obrazovky, ale je ponechán v paměti a neprobíhá nad ním periodická obnova).

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu OpenView.

Syntaxe:
Open([nAttr As Long])
Volání:
oPanel.Open nAttr
Parametry:
nAttr[nepovinné] (Long) Určuje, zda bude provedena operace i s ostatními obrazy
0 (přednastaveno) - Je pouze otevřen a aktivován žádaný obraz
1 - Je otevřen a aktivován žádaný obraz. Ostatní obrazy jsou skryty, tzn. smazány z obrazovky, ale ponechány v paměti.
2 - Je otevřen a aktivován žádaný obraz. Ostatní obrazy jsou zavřeny, tzn. smazány z obrazovky i z paměti.
Poznámka:
Pro otevření okna musí být splněno oprávnění PanelOpen.
 
Tuto metodu lze volat i z INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPanel.Open  'Pouze otevření obrazu
oPanel.Open 1  'Otevření obrazu a skrytí ostatních
oPanel.Open 2  'Otevření obrazu a zavření ostatních
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice