Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onFocusIn - událost objektu PmPanel

Popis:
Událost je vyvolána poté, co obraz získá fokus (obraz se stane aktivním).

Pokud má obraz fokus, pak je aktivní v tom smyslu, že informace o stisknuté klávese jde do tohoto okna. Při získání fokusu se obvykle změní barva pozadí záhlaví okna (pokud okno záhlaví má).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice