Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Y - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu vzhledem k nadřízenému oknu (závisí na typu obrazu).
Nezávislé: pozice je vzhledem k obrazovce.
Modální okno: pozice je vzhledem k obrazovce.
Grafický prvek: pozice je vzhledem k nadřízenému obrazu (odpovídá pozici PmiWFrame prvku).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Syntaxe:
Y As Long
Volání:
n = oPanel.Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- X
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice