Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScrollX - vlastnost objektu PmPanel

Popis:
X-ová souřadnice levého horního rohu vlastního obsahu obrazu zobrazeného v okně obrazu. Posun obsahu obrazu v okně obrazu má smysl, pokud je obraz větší, než okno, ve kterém se daný obraz prohlíží. Pak lze obsah posunovat pomocí scrollbarů (posuvných lišt).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu NENÍ nastaven.

Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmiRoot.ViewerScrollX.

Syntaxe:
ScrollX As Long
Volání:
n = oPanel.ScrollX
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice