Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaAlarmGroup (Skupina alarmů)

Popis:
Objekt představuje alarmní skupinu (podskupinu).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Acknowledge Kvitace alarm položky
Activate Aktivace existující alarm položky
ActivateNew Dynamické vytvoření a aktivace alarm položky
Area Oblast alarm skupiny
GetHistoryData Získá data z historie alarmů/eventů
GetStateCount Počet alarmů daného stavu
GetStateData Získá data z aktuálního stavu alarmů
GroupId Identifikátor skupiny
GroupTitle Zobrazovaný název skupiny
Inactivate Deaktivace alarm položky
Item Přístup k jedné alarm položce
QuitSound Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
RegisterNew Dynamické vytvoření alarm položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistory Prohlížeč historie alarm skupiny
WndState Prohlížeč stavu alarm skupiny
Události:
onStateChange Vyvolá se při změně stavu alarm položky
onUserItemAction Vyvolá se při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Skupina Základní parametry alarm skupiny
Položky Definice alarm položek
Uložení Uložení alarm skupiny
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmAlarmItem(Alarm položka) Alarm položka
ExtAlarmAnalog Rozšíření o alarm analogové hodnoty
ExtAlarmBinary Rozšíření o alarm hodnoty typu Boolean

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice