Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uložení - záložka objektu PmTrend

Popis:
Konfigurace ukládání dat skupiny trendů na disk.
Konfigurační položky:
Data jsou uchávána do paměti počítače a na disk. V závislosti na volbě Typ uložení jsou na disku data uložena buď v jednom souboru na disku (cyklický soubor - po naplnění maximální velikosti tohoto souboru dochází k odmazávání nejstarších vět) nebo zálohovým (backupovým) způsobem - je definována velikost jednoho zálohového souboru (časově nebo počtem řádků nebo variabilní velikost dle specifických požadavků) a počet těchto zálohových souborů (zálohou je jeden soubor na disku nebo jedna tabulka v databázi - dle volby technologie). Nejstarší záloha je při naplnění počtu záloh a při vzniku nové zálohy smazána. Poznámka: Lze také velikost zálohy ponechat neomezenu a nové zálohy vytvářet voláním metody BackupCreate.

Pro zjištění informací o způsobu ukládání na disk viz metoda PmTrend.GetPersistInfo.

Za běhu aplikace PROMOTIC lze dynamicky měnit umístění archivu dat (místo, kde budou ukládána data) pomocí metod Open a Close.

Používat data na diskuPovoluje uchovávání/čtení dat do/z archivu na disku počítače.
Načíst data z disku do paměti při spuštění aplikacePokud je povolena volba Používat data na disku a je nastaven nenulový počet vět v paměti, pak se načtou při spuštění aplikace nejnovější data z disku (pokud už nějaká byla uchována) do paměti. Určitá část dat je tedy paralelně na disku i v paměti počítače. Údaj se zadává v procentech vzhledem k maximálnímu počtu vět v paměti.
Zpožděný zápis na diskPři rychlé periodě ukládání na disk (např. v řádu jednotek sekund) lze definovat ukládání do pamětového mezibufferu. Každé volání metody Run (RunTime) uloží větu do tohoto bufferu. Navíc každé N-té (N je hodnota zadaná konfigurátorem) vyprazdní buffer a všechny záznamy v něm uložené přenese na disk. Hodnota 1 (přednastaveno) znamená, že každé volání metody Run (RunTime) bude uloženo zároveň i na disk a buffer nebude využíván.
Otevřít při startu aplikace (platné jen v režimu Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat))Nastavením této volby lze rozhodnout, zda se objekt při startu aplikace otevře a připojí k archivu dat nebo zůstane odpojen, tzn. nebude možno zapisovat nová data a dotazy na data veličin tohoto objektu objektem nebudou vracet žádná data. Pokud zůstane odpojen, pak lze kdykoli později volaním metody Open objekt otevřít. Objekt lze skriptově také zavřít voláním metody Close.

Upozornění: pokud má PmTrend objekt ihned po startu umožňovat zápis dat a čtení dat z tohoto objektu, pak musí být tato volba zatržena.

Typ uloženíVolba způsobu uchovávání na disk, viz Srovnání technologií pro ukládání dat trendů.
Database dBase backups - Uchování zálohovým způsobem do dBase souborů v zadané složce. Zálohou je tabulka (*.dbf soubor) dBase databáze. Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána.
Promotic binary file cyclic - Uchování v Promotic binárním formátu - všechna data jsou uchována v jednom cyklickém souboru na disku. Po naplnění souboru zadaným počtem vět jsou nejstarší věty odmazávány při zápisu nových vět.
Database MS SQL server cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze MS SQL Server. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database Oracle cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze Oracle. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database MySQL cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze MySql. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database FireBird cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze FireBird. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database Access cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze Microsoft Access. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět. Formát *.MDB souboru je Access 2000.

Tento způsob uložení má omezení: Pokud je v aplikaci použito více PmTrend objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.

Database MS SQL server backups (zastaralé) - Uchování zálohovým způsobem do databáze MS SQL Server. Zálohou je tabulka v databázi v SQL serveru. Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána. Viz popis MS SQL server a MS SQL Express.
Database Access backups (zastaralé) - Uchování zálohovým způsobem do databáze Microsoft Access. Zálohou je tabulka v databázi (neboli *.mdb souboru). Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána. Formát *.MDB souboru je Access 2000.

Tento způsob uložení má omezení: Pokud je v aplikaci použito více PmTrend objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice