Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uložení - záložka objektu PmTrend

Popis:
Konfigurace ukládání dat skupiny trendů na disk.
Konfigurační položky:
Data jsou uchávána do paměti počítače a na disk. V závislosti na volbě Typ uložení jsou na disku data uložena buď v jednom souboru na disku (cyklický soubor - po naplnění maximální velikosti tohoto souboru dochází k odmazávání nejstarších vět) nebo zálohovým (backupovým) způsobem - je definována velikost jednoho zálohového souboru (časově nebo počtem řádků nebo variabilní velikost dle specifických požadavků) a počet těchto zálohových souborů (zálohou je jeden soubor na disku nebo jedna tabulka v databázi - dle volby technologie). Nejstarší záloha je při naplnění počtu záloh a při vzniku nové zálohy smazána. Poznámka: Lze také velikost zálohy ponechat neomezenu a nové zálohy vytvářet voláním metody BackupCreate.

Pro zjištění informací o způsobu ukládání na disk viz metoda PmTrend.GetPersistInfo.

Za běhu aplikace PROMOTIC lze dynamicky měnit umístění archivu dat (místo, kde budou ukládána data) pomocí metod Open a Close.

Používat data na diskuPovoluje uchovávání/čtení dat do/z archivu na disku počítače.
Načíst data z disku do paměti při spuštění aplikacePokud je povolena volba Používat data na disku a je nastaven nenulový počet vět v paměti, pak se načtou při spuštění aplikace nejnovější data z disku (pokud už nějaká byla uchována) do paměti. Určitá část dat je tedy paralelně na disku i v paměti počítače. Údaj se zadává v procentech vzhledem k maximálnímu počtu vět v paměti.
Zpožděný zápis na diskPři rychlé periodě ukládání na disk (např. v řádu jednotek sekund) lze definovat ukládání do pamětového mezibufferu. Každé volání metody Run (RunTime) uloží větu do tohoto bufferu. Navíc každé N-té (N je hodnota zadaná konfigurátorem) vyprazdní buffer a všechny záznamy v něm uložené přenese na disk. Hodnota 1 (přednastaveno) znamená, že každé volání metody Run (RunTime) bude uloženo zároveň i na disk a buffer nebude využíván.
Otevřít při startu aplikace (platné jen v režimu Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat))Nastavením této volby lze rozhodnout, zda se objekt při startu aplikace otevře a připojí k archivu dat nebo zůstane odpojen, tzn. nebude možno zapisovat nová data a dotazy nebudou vracet žádná data. Pokud zůstane odpojen, pak lze kdykoli později volaním metody Open objekt otevřít. Objekt lze skriptově také zavřít voláním metody Close.

Upozornění: pokud má PmTrend objekt ihned po startu umožňovat zápis dat a čtení dat z tohoto objektu, pak musí být tato volba zatržena.

Typ uloženíVolba způsobu uchovávání na disk, viz Srovnání technologií pro ukládání dat trendů.
Database dBase backups - Uchování zálohovým způsobem do dBase souborů v zadané složce. Zálohou je tabulka (*.dbf soubor) dBase databáze. Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána.
Promotic binary file cyclic - Uchování v Promotic binárním formátu - všechna data jsou uchována v jednom cyklickém souboru na disku. Po naplnění souboru zadaným počtem vět jsou nejstarší věty odmazávány při zápisu nových vět.
Database MS SQL server cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze MS SQL Server. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database Oracle cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze Oracle. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database MySQL cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze MySQL. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database FireBird cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze FireBird. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět.
Database Access cyclic - Uchování v jedné tabulce databáze Microsoft Access. Po naplnění tabulky jsou nejstarší věty odmazány při zápisu nových vět. Formát *.MDB souboru je Access 2000.

Tento způsob uložení má omezení: Pokud v aplikaci je použito více PmTrend objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.

Database MS SQL server backups (zastaralé) - Uchování zálohovým způsobem do databáze MS SQL Server. Zálohou je tabulka v databázi v SQL serveru. Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána. Viz popis MS SQL server a MS SQL Express.
Database Access backups (zastaralé) - Uchování zálohovým způsobem do databáze Microsoft Access. Zálohou je tabulka v databázi (neboli *.mdb souboru). Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána. Formát *.MDB souboru je Access 2000.

Tento způsob uložení má omezení: Pokud v aplikaci je použito více PmTrend objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice