Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetGroupTitle - metoda objektu PmTrend

Popis:
Vrací uživatelský název trendové skupiny.
Syntaxe:
GetGroupTitle([sParams As String]) As String
Volání:
oTrend.GetGroupTitle(sParams)
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Textový seznam parametrů určující jak vrátit text. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "lang:cs;".
"lang:xxx;" (nepovinné) - Textový identifikátor jazyka pro vyhodnocení lokalizovaného textu. Pokud parametr "lang:xxx;" není zadán nebo je zadán prázdný řetězec, pak se použije právě nastavený jazyk aplikace. (např. "en", "cs" ...). Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
Poznámka:
Viz konfigurátor Uživatelský název skupiny
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice