Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RunTime - metoda objektu PmTrend

Popis:
Uchování všech aktuálních hodnot ze záložky Data se zadaným časem v parametru tTime.
Syntaxe:
RunTime(tTime As Date, nTimeType As Long) As Boolean
Volání:
oTrend.RunTime tTime, nTimeType
Parametry:
tTime(Date) Čas zapisovaných hodnot
nTimeType(Long) Typ času zapisovaných hodnot
1 - tTime je "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období, odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows)
2 - tTime je "zimní čas" (v letním i v zimním období).
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl zápis věty úspěšný
false - V jiném případě
Poznámka:

Pro volání metody s aktuálním časem viz metoda Run.

Pokud je nastavena volba Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat), pak metoda není funkční, tzn. nelze zapisovat do archivu trendů.

Voláním metody lze při nastavení konfigurátoru Uložení na Database MS SQL server cyclic nebo Database Access cyclic provádět zpětné zápisy (lze zapisovat i věty s časem starším, než je čas posledně zapsané věty). Pokud je nastaven jiný typ nastavení než výše dva uvedené, pak zpětný zápis není možný.

Pokud je nastavena volba Změnové ukládání proměnných povoleno, pak ukládání proměnných je prováděno optimalizovaně, tzn. každé volání této metody nemusí znamenat uložení hodnot.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice