Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPersistInfo - metoda objektu PmTrend

Popis:
Vrací informace o způsobu ukládání na disk.
Syntaxe:
GetPersistInfo(sType As String) As Variant
Volání:
vInfo = oTrend.GetPersistInfo(sType)
Parametry:
sType(String) Typ žádaných informací, které má metoda vracet.
"type" - Metoda vrací systémový název typu technologie použité pro zápis na disk:
- "promoticcyclic" pro Promotic binary file cyclic
- "accesscyclic" pro Database Access cyclic
- "mssqlcyclic" pro Database MS SQL server cyclic
- "oraclecyclic" pro Database Oracle cyclic
- "mysqlcyclic" pro Database MySQL cyclic
- "firebirdcyclic" pro Database FireBird cyclic
"activefilename" - Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu, která ukládá do souboru na disku (Database Access backups (zastaralé), Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic), pak metoda vrací název souboru bez cesty, v jiném případě metoda vrací prázdný řetězec "".
"activefilepath" - Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu, která ukládá do souboru na disku (Database Access backups (zastaralé), Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic), pak metoda vrací název souboru s cestou, v jiném případě metoda vrací prázdný řetězec "".
"activedatabase" - Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu, která ukládá do databáze (Database Access backups (zastaralé), Database MS SQL server backups (zastaralé), Database MS SQL server cyclic, Database Oracle cyclic, Database MySQL cyclic, Database FireBird cyclic, Database Access cyclic), pak metoda vrací název databáze, v níž jsou uložena data, v jiném případě metoda vrací prázdný řetězec "".
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sType, sFileName, sFilePath, sDatabase
sType = oTrend.GetPersistInfo("type")
sFileName = oTrend.GetPersistInfo("activefilename")
sFilePath = oTrend.GetPersistInfo("activefilepath")
sDatabase = oTrend.GetPersistInfo("activedatabase")

Pm.Debug "Technologie uložení: " & sType
Pm.Debug "Název souboru: " & sFileName
Pm.Debug "Název souboru s cestou: " & sFilePath
Pm.Debug "Databáze: " & sDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice