Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPersistInfo - metoda objektu PmTrend

Popis:
Zjištění informací o způsobu ukládání na disk
Syntaxe:
GetPersistInfo(sType As String) As Variant
Volání:
vInfo = oTrend.GetPersistInfo(sType)
Parametry:
sType(String) Typ žádaných informací, jenž má metoda vracet.
"type" - Metoda vrací systémový název typu technologie použité pro zápis na disk:
- "promoticcyclic" pro Promotic binary file cyclic
- "accesscyclic" pro Database Access cyclic
- "mssqlcyclic" pro Database MS SQL server cyclic
- "oraclecyclic" pro Database Oracle cyclic
- "mysqlcyclic" pro Database MySQL cyclic
- "firebirdcyclic" pro Database FireBird cyclic
"activefilename" - Pokud je nastaven konfigurátor typ zálohování Typ uložení na volbu, jenž ukládá do souboru na disku (Database Access backups (zastaralé), Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic), pak metoda vrací název souboru bez cesty, jinak vrací prázdný řetězec "".
"activefilepath" - Pokud je nastaven konfigurátor typ zálohování Typ uložení na volbu, jenž ukládá do souboru na disku (Database Access backups (zastaralé), Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic), pak metoda vrací název souboru s cestou, jinak vrací prázdný řetězec "".
"activedatabase" - Pokud je nastaven konfigurátor typ zálohování Typ uložení na volbu, jenž ukládá do databáze (Database Access backups (zastaralé), Database MS SQL server backups (zastaralé), Database MS SQL server cyclic, Database Oracle cyclic, Database MySQL cyclic, Database FireBird cyclic, Database Access cyclic), pak metoda vrací název databáze, v níž jsou uložena data, jinak vrací prázdný řetězec "".
Příklad:
Dim sType,sFileName,sFilePath,sDatabase
sType = oTrend.GetPersistInfo("type")
sFileName = oTrend.GetPersistInfo("activefilename")
sFilePath = oTrend.GetPersistInfo("activefilepath")
sDatabase = oTrend.GetPersistInfo("activedatabase")
Pm.Debug "Technologie uložení: " & sType
Pm.Debug "Název souboru: " & sFileName
Pm.Debug "Název souboru s cestou: " & sFilePath
Pm.Debug "Databáze: " & sDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice