Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAddRecord - událost objektu PmTrend

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku na uložení hodnot proměnných (v podobě nové věty), ještě před vlastním uložením věty. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Požadavek na uložení věty může nastat automaticky od interního časovače (viz Automatické ukládání po startu povoleno) nebo zavoláním metody Run nebo RunTime.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice