Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmTrend (Skupina trendů)

Popis:
Viz: PmTrend - Podrobný popis objektu
 
Objekt zajišťuje uchovávání časového průběhu veličin definovaných v záložce Data do paměti a na pevný disk počítače. Uchovávání je prováděno ve volitelných intervalech metodami Run, RunTime. K prohlížení archivovaných dat lze použít objekt TrendsView, a to buď v obraze klientské aplikace PROMOTIC nebo v WRB prohlížečce (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer).
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject
Vlastnosti a metody:
AddFilter Přidání hodnotového filtru
BackupCreate Vytvoří novou zálohu
BackupInfo Zjištění informací o uložených trendovaných datech na disku
ClearHistory Smazaní dat z archivu trendů
Close Uzavření archivu trendů
Count Počet proměnných v objektu
CreateFilter Vytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
GetData Zjištění uchovaných dat
GetGroupTitle Vrací uživatelský název trendové skupiny
GetPersistInfo Zjištění informací o způsobu ukládání na disk
GetTime Vrací žádaný čas
GetValueByTime Vyhledání hodnoty (více hodnot) veličiny (více veličin) podle zadaného času.
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
GroupId Identifikátor skupiny
Item Přístup k proměnným typu Var tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu Var tohoto objektu
Open Otevření archivu trendů
Run Uchování aktuálních hodnot s aktuálním časem
RunTime Uchování aktuálních hodnot se zadaným časem
SaveToFile Uložení dat tohoto objektu do souboru
SetValueByTime Zápis hodnoty (více hodnot) veličiny (více veličin) podle zadaného času.
Události:
onAddRecord Vyvolá se při požadavku na uložení hodnot veličin
onBackupCreate Vyvolá se při požadavku na vytvoření nové zálohy
onError Vyvolá se při vzniku chyby v objektu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Definice dat trendové skupiny
Trend Základní konfigurace skupiny trendů
Uložení Konfigurace ukládání dat skupiny trendů
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Seznam podobjektů:
Var(Proměnná) Objekt reprezentuje jednu proměnnou objektu
ExtTrend Rozšíření o napojení na objekt PmTrend
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice