Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmTrend - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmTrend
 
Podrobný popis vytvoření trendů viz Učebnice PROMOTIC - kapitola Trendy.
 
Trendovat (tzn. uchovávat na disk a do paměti) lze libovolný počet proměnných. Tyto proměnné jsou ukládány jako záznamy s těmito údaji: čas uložení, systémový atribut, hodnota 1. proměnné, hodnota 2. proměnné, atd. V případě zastavení a znovuspuštění aplikace bude ukládání pokračovat v již existujícím souboru (v databázi, v binárním souboru) v místě naposledy uloženého záznamu.
 
Uchovávaná data lze poskytovat do Intranetu/Internetu konfigurací záložky Web server. Pro zveřejnění je potřeba použít objekt PmWeb (případně PmWebFolder nakonfigurovaný pro trendy). Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".
 
Data (uchovávaná tímto objektem) lze získávat metodami GetData a GetValueByTime. Metoda GetData umožňuje také filtrovat data dle jejich hodnot a také poskytuje základní statistické funkce (průměr, minimum, maximum, součet, počet), které mohou být prováděny nad všemi nebo jen nad filtrovanými daty.

Metodou SetValueByTime lze zpětně editovat (přepsat původní uložené hodnoty) uchovávaná data.

 
Objekt PmTrend může dynamicky měnit umístění svého archivu dat na disku nebo se připojovat už k existujícímu archivu dat pomocí volání metod Open a Close.
 
Objekt PmTrend nemusí trendy vytvářet. Může být v módu "pouze ke čtení" a nabízet trendy v souborech vytvořených jinými systémy. Viz: PmTrend objekt v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".
 
Identifikátor #vars:

V objektu PmTrend jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné (typu Var) definované v záložce Data. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("trend1/#vars/aaa") vrací proměnnou aaa z objektu o názvu trend1, který je typu PmTrend.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice