Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddFilter - metoda objektu PmTrend

Popis:
K existujícímu filtru se přidá filtr pro filtraci hodnot jedné proměnné. Metoda musí být volána vždy po volání metody CreateFilter, která určuje časový rozsah dotazu. Metodu lze volat opakovaně a vytvořit tak více filtrů pro jednu nebo i více proměnných (pro jednu proměnnou lze vytvořit maximálně dva filtry). Výsledný filtr, který je vytvořen voláním metody CreateFilter a opakovaným voláním AddFilter se předává metodě GetData.
Syntaxe:
AddFilter(vFilter As Variant, sTrend As String, sFilterType As String, nVal1 As Double) As Variant
Volání:
vFilter = oTrend.AddFilter(vFilter, sTrend, sTypeFilter, nVal)
Parametry:
vFilter(Variant) Hodnota filtru vytvořená předchozím voláním CreateFilter, případně modifikovaná pomocí metody AddFilter.
sTrend(String) Název proměnné (viz záložka Data), nad níž má být aplikován filter.
sFilterType(String) Typ filtru, určuje způsob testování hodnoty proměnné.
"gt" - Hodnota proměnné vyhovuje filtru, pokud je větší než než hodnota v parametru vVal1.
"ge" - Hodnota proměnné vyhovuje filtru, pokud je větší nebo rovno hodnotě v parametru vVal1.
"le" - Hodnota proměnné vyhovuje filtru, pokud je menší nebo rovno hodnotě v parametru vVal1.
"lt" - Hodnota proměnné vyhovuje filtru, pokud je menší než než hodnota v parametru vVal1.
nVal1(Double) Hodnota, vůči níž jsou testovány hodnoty proměnné
Příklad1:
Zjistí trendovaná data v časovém rozsahu <aktuální čas - 1 hodina, aktuální čas>. Trendovaná data jsou filtrována a jsou vrácena v podobě matice dat jen hodnoty časů a proměnných a1,a2, kdy proměnná a1 je v rozsahu od 30 do 70.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tNow, vFilter, aData
tNow = Now()
vFilter = oTrend.CreateFilter(tNow -1 / 24, 1, tNow, 1, -1)
vFilter = oTrend.AddFilter(vFilter, "a1", "lt", 70)
vFilter = oTrend.AddFilter(vFilter, "a1", "gt", 30)
aData = oTrend.GetData("time;a1;a2", vFilter)

If Pm.IsValid(aData) Then
  Pm.Debug "Čas první hodnoty je " & aData(0, 0)
  Pm.Debug "Hodnota proměnné a1 v tomto čase je " & aData(1, 0)
  Pm.Debug "Hodnota proměnné a2 v tomto čase je " & aData(2, 0)
End If
Příklad2:
Jsou vráceny spočítané hodnoty, které jsou vráceny v poli hodnot dle pořadí zadání v metodě GetData. Výpočet probíhá nad všemi daty v časovém rozsahu dle zadáni v CreateFilter. Data nejsou filtrována podle hodnot.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tNow, vFilter, aData
tNow = Now()
vFilter = oTrend.CreateFilter(tNow -1 / 24, 1, tNow, 1, -1)
aData = oTrend.GetData("avg(a1);avg(a1;weighted);min(a1);count(a1);avg(a2);avg(a2;weighted);min(a2);count(a2)", vFilter)

If Pm.IsValid(aData) Then
  Pm.Debug "Průměrné hodnoty proměnných a1,a2 jsou " & aData(0) & "; " & aData(4)
  Pm.Debug "Vážené průměry proměnných a1,a2 jsou " & aData(1) & "; " & aData(5)
  Pm.Debug "Minimální hodnoty proměnných a1,a2 jsou " & aData(2) & "; " & aData(6)
  Pm.Debug "Počty hodnot proměnných a1,a2 jsou " & aData(3) & "; " & aData(7)
End If
Příklad3:
Jsou vráceny spočítané hodnoty, které jsou vráceny v poli hodnot dle pořadí zadání v metodě GetData. Výpočet probíhá nad daty v časovém rozsahu dle zadáni v CreateFilter a jsou filtrována dle hodnot dle filtru v AddFilter.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tNow, vFilter, aData
tNow = Now()
vFilter = oTrend.CreateFilter(tNow -1 / 24, 1, tNow, 1, -1)
vFilter = oTrend.AddFilter(vFilter, "a1", "lt", 70)
vFilter = oTrend.AddFilter(vFilter, "a1", "gt", 30)
aData = oTrend.GetData("avg(a1);avg(a1;weighted);min(a1);count(a1);avg(a2);avg(a2;weighted);min(a2);count(a2)", vFilter)

If Pm.IsValid(aData) Then
  Pm.Debug "Průměrné hodnoty proměnných a1,a2 jsou " & aData(0) & "; " & aData(4)
  Pm.Debug "Vážené průměry proměnných a1,a2 jsou " & aData(1) & "; " & aData(5)
  Pm.Debug "Minimální hodnoty proměnných a1,a2 jsou " & aData(2) & "; " & aData(6)
  Pm.Debug "Počty hodnot proměnných a1,a2 jsou " & aData(3) & "; " & aData(7)
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice