Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - vlastnost objektu PmTrend

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který reprezentuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data. Proměnná je zde určena parametrem index..
Syntaxe:
Item(index As Variant) As Object
Volání:
Zápis hodnoty:
oTrend.Item(index).Value = val
Parametry:
index(Variant) Určení proměnné buď jejím jménem (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Item (jako Var objekt) je jen pro čtení, tzn. tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

Pokud proměnné neexistuje, vrací se hodnota Nothing. Generuje se globální chyba v INFO systému. Pro testování existence proměnné je proto lepší použít vlastnost ItemEx.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice