Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - vlastnost objektu PmTrend

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
Item(id As Variant) As Object
Volání:
Zápis hodnoty:
oTrend.Item(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou buď jejím jménem (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Item (jako Var objekt) je jen pro čtení, to znamená, že tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota Nothing. Generuje se globální chyba v INFO systému. Pro testování existence proměnné je proto lepší použít vlastnost ItemEx.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice