Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BackupInfo - metoda objektu PmTrend

Popis:
Vrací informace o uložených trendovaných datech na disku.
Syntaxe:
BackupInfo(sType As String, nParType As Long, vPar As Variant) As Variant
Volání:
vInfo = oTrend.BackupInfo(sType, nParType, vPar)
Parametry:
sType(String) Typ žádaných informací, které má metoda vracet.
"bckcount" - Metoda vrací počet doposud vytvořených zálohových souborů.

Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací vždy 1.

V parametru nParType se nastavuje 0.

"bckcountmax" - Metoda vrací maximální počet zálohových souborů.

Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací vždy 1.

Vrácená hodnota odpovídá nastavení konfigurátoru Počet záloh v Database Access backups (zastaralé) nebo v Database MS SQL server backups (zastaralé).

V parametru nParType se nastavuje 0.

"name" - Metoda vrací systémový název jedné zálohy určené parametry nParType, vPar. Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací název tabulky nebo souboru s daty.

V parametru nParType se nastavuje jedna z voleb 10,20,21,30.

"title" - Metoda vrací uživatelský název jedné zálohy určené parametry nParType,vPar. Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací název tabulky nebo souboru s daty.

V parametru nParType se nastavuje jedna z voleb 10,20,21,30.

Poznámka: Uživatelský název lze každé záloze zadat skriptově nastavením parametru NewTitle v události onBackupCreate.

"reccount" - Metoda vrací počet doposud uložených záznamů v záloze určené parametry nParType,vPar. Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací vždy počet všech doposud uložených záznamů.

V parametru nParType se nastavuje jedna z voleb 10,20,21,30.

"timeoldest" -

Pokud je v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena jedna z voleb 10,20,21,30), pak metoda vrací čas nejstaršího záznamu této zálohy.

Pokud není v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena volba 0), pak metoda vrací čas nejstaršího záznamu ze všech záloh.

Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka]), pak metoda vrací vrací čas nejstaršího záznamu.

Parametr lze zadat i v podobě timeoldest:winter, pak metoda vrací vždy "zimní čas" (v letním i v zimním období), v jiném případě metoda vrací "lokální čas" (odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows).

"timenewest" -

Pokud je v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena jedna z voleb 10,20,21,30), pak metoda vrací čas nejnovějšího záznamu této zálohy.

Pokud není v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena volba 0), pak metoda vrací čas nejnovějšího záznamu ze všech záloh.

Pokud konfigurátor typ zálohování Typ uložení je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací vrací čas nejnovějšího záznamu.

Parametr lze zadat i v podobě timenewest:winter, pak metoda vrací vždy "zimní čas" (v letním i v zimním období), v jiném případě metoda vrací "lokální čas" (odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows).

nParType(Long) Určuje typ hodnoty očekávané v parametru vPar.
0 - Metoda pracuje se všemi daty všech záloh. V parametru vPar se nastavuje 0.
10 - Metoda pracuje se zálohou určenou indexem. Hodnota 0 zadaná v parametru vPar znamená aktuální zálohu (zálohu, do které se aktuálně zapisují záznamy). Čím větší index, tím starší záloha. Hodnota -2 zadaná v parametru vPar znamená nejstarší zálohu.
20 - Metoda pracuje se zálohou určenou časem v parametru vPar, tzn. je vyhledána záloha tak, že čas zadaný v parametru vPar je uvnitř intervalu mezi časem nejstaršího a nejnovějšího záznamu dané zálohy.

Čas zadaný v parametru vPar se očekává "lokální čas" (odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows).

21 - Stejné jako předchozí volba, jen čas zadaný v parametru vPar se očekává jako zimní čas (i v letním období).
30 - Metoda pracuje se zálohou určenou názvem (např. názvem tabulky v databázi).
vPar(Variant) Hodnota parametru v závislosti na parametru vParType
Poznámka:

Chování metody je ovlivněno nastavením konfigurátoru typ zálohování Typ uložení. Typ zálohování může být nastaven na způsob podporující zálohování (viz Database Access backups (zastaralé), Database MS SQL server backups (zastaralé)) nebo nepodporující zálohování (viz Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic, Database MS SQL server cyclic, Database Oracle cyclic, Database MySQL cyclic), Database FireBird cyclic.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tTime, sTitle
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 0, 0)  'Čas nejstaršího uloženého záznamu ze všech záloh
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 0, 0)  'Čas nejnovějšího uloženého záznamu ze všech záloh
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 10, 0)  'Čas nejstaršího uloženého záznamu z aktuální zálohy
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 10, 0)  'Čas nejnovějšího uloženého záznamu z aktuální zálohy
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 10, -2)  'Čas nejstaršího uloženého záznamu z nejstarší zálohy
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 10, -2)  'Čas nejnovějšího uloženého záznamu z nejstarší zálohy
sTitle = oTrend.BackupInfo("title", 20, Now() -1 / 24)  'Uživatelský název zálohy, která je zadána časem
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice