Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Data - záložka objektu PmTrend

Popis:
Definice dat trendové skupiny Tvar této záložky je společný více PROMOTIC objektům a proto je společný popis uveden v popisu záložky PmObject > Data. Zde jsou popsány pouze konfigurační položky jedné proměnné, které jsou specifické jen pro tento objekt.

Pokud PmTrend objekt zajišťuje uchovávání dat na disk počítače a aplikace již po nějakou dobu uchovávala data na pevném disku počítače a vznikne potřeba změnit strukturu dat (například přidat proměnnou v záložce Data), pak je potřeba ve vývojovém módu tuto proměnnou přidat. Po následujícím spuštění aplikace do Runtime módu PmTrend objekt provede změnu struktury dat na disku a přidá novou proměnnou.

Pokud je PmTrend objekt nastaven do módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" (viz Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)), pak se seznam trendovaných proměnných nedefinuje zde a záložka může být dokonce prázdná. Seznam proměnných (nemusí být úplný), může zde ale být definován, viz PmTrend objekt v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".

Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
SmazatSmaže označenou proměnnou.
NahoruLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
SetříditSetřídí proměnné abecedně podle jména proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv jménem, ale indexem (pořadím).
ExportLze vyexportovat data této záložky
Soubor typu XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru aplikace.
ImportLze načíst (import) data do této záložky.
Výběr z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmOpcClientData. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
RozšířeníOtevře okno Seznam datových rozšíření, které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v datovém rozšíření).
Konfigurační položky proměnné - základní:
Viz Proměnná
NázevNázev proměnné (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují. Výjímkou je datový typ Variant, znamenající, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).
HodnotaZde se definuje buď
- hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné při startu aplikace nebo
- datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Konfigurace datové vazby.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak bude hodnota v proměnné při každém zápisu zaokrouhlena na požadovanou přesnost. Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).

Viz také Pm.Round.

PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v projektu, využitelná přes skriptovací rozhraní i v běžící aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Note.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Konfigurační položky proměnné - rozšířené datovým rozšířením ExtTrend:
Viz Konfigurace datového rozšíření: ExtTrend
MinimumDolní mez proměnné (její minimum).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Min.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin

MaximumHorní mez proměnné (její maximum).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Max.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMax

NecitlivostPásmo necitlivosti proměnné. Je platné pouze pokud je zapnuto optimalizované ukládání proměnných (viz Změnové ukládání proměnných povoleno).
JednotkaFyzikální jednotka proměnné (například "kWh").

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Unit.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit

BarvaBarva proměnné pro zobrazení v prohlížeči trendů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvGraph.Color

Název pro zobrazeníText, který se může zobrazovat jako název položky v prohlížeči trendů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti DisplayName.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Name

Dodatečné parametryDodatečné parametry pro uložení trendované proměnné. Umožňují určit databázový datový typ nebo název sloupce v tabulce.
dbdt (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce. Konkrétní databázové datové typy viz Typ uložení, například "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (nepovinné) - (pouze pro Database dBase backups) Určuje název sloupce. Pokud se nezadá, pak se jako název sloupce použije název proměnné Var nebo název v ExtTrend.
Poznámka:
Skriptový přístup k proměnné typu Var v této záložce je umožněn:
- pomocí vlastnosti Item nebo
- pomocí metody Pm s použitím identifikátoru #vars
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice