Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmTrend

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtTrend objektů) zaregistrovaných do PmTrend objektu (všechny trendy této trendové skupiny).
Syntaxe:
GetVarExtensions As Array
Volání:
aDataExt = oTrend.GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtTrend objekty PmTrend objektu "/Trend" s následným výpisem identifikátoru každého trendu do INFO systému.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, a, n
Set a = pMe.Pm("/Trend").GetVarExtensions()
n = UBound(a)
For i = 0 To n
  Pm.Debug a(i).TrendId
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice