Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BackupCreate - metoda objektu PmTrend

Popis:
Vytvoří novou zálohu.

Metoda je funkční pouze pokud je zvolen typ technologie (viz Typ uložení) podporující zálohování.

Syntaxe:
BackupCreate([sName As String], [sTitle As String])
Volání:
oTrend.BackupCreate
Parametry:
sName[nepovinné] (String) Název nového zálohového souboru
sTitle[nepovinné] (String) Uživatelský popis nového zálohového souboru
Poznámka:

Voláním metody dojde k uzavření zálohy, do níž byla doposud uchovávána data (voláním metod Run nebo RunTime) a vytvoření nové prázdné zálohy. Metodu lze volat bez ohledu na to, je-li definován automatický vznik záloh v záložce Uložení. Pokud nejsou nastaveny parametry sName, sTitle, pak záloha vzniká s předdefinovaným systémovým a uživatelským názvem a oba tyto řetězce lze změnit v události onBackupCreate.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice