Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onBackupCreate - událost objektu PmTrend

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku na vytvoření nové zálohy (ještě před vytvořením zálohy). V parametrech pEvent.NewName a pEvent.NewTitle je předdefinován nový systémový název zálohy, resp. uživatelský název zálohy. Obě tyto položky lze změnit a zadat nový název systémový a nový uživatelský název zálohy, která bude následně vytvořena.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.NewName - (String) Předdefinovaný systémový název zálohy, například Trend10, lze změnit zápisem do tohoto parametru.
pEvent.NewTitle - (String) Předdefinovaný uživatelský název zálohy, například Tavba č. 10, lze změnit zápisem do tohoto parametru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice