Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ItemEx - vlastnost objektu PmTrend

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který reprezentuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data. Proměnná je zde určena parametrem index..
Syntaxe:
ItemEx(index As Variant, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Zápis hodnoty:
oTrend.ItemEx(index).Value = val
Parametry:
index(Variant) Určení proměnné buď jejím jménem (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování (jako vlastnost Item).
1 - při odkazu na neexistující proměnnou nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Item (jako Var objekt) je jen pro čtení, tzn. tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

Pokud proměnné neexistuje, vrací se hodnota Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

Viz také:
Příklad:
Test zda existuje datová položka s názvem "Teplota3":
If oTrend.ItemEx("Teplota3", 1) Is Nothing Then
  ' ... error
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice