Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda objektu PmTrend

Popis:
Uzavření archivu trendů.
Syntaxe:
Close
Volání:
oTrend.Close
Poznámka:
Uzavření objektu (archiv dat na disku taktéž uzavřen). Po volání této metody nelze do tohoto objektu PmTrend (do paměťového bufferu a do archivu na disku) zapisovat žadná nová data a objekt žádná data neposkytuje. (metody GetData, GetValueByTime, SetValueByTime GetTime, ... jsou nefunkční). Objekt lze otevřít kdykoli později voláním metody Open.

Viz příklady v metodě Open.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice