Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Run - metoda objektu PmTrend

Popis:
Uchování všech aktuálních hodnot ze záložky Data s aktuálním časem, tzn. s časem počítače v okamžiku volaní této metody.
Syntaxe:
Run As Boolean
Volání:
oTrend.Run
Vrácená hodnota:
true - Požadavek na zapsání věty do archivu byl úspěšně zaznamenán. Skutečné zapsání věty do archivu proběhne později již po ukončení této metody. V případě neúspěšného zápisu dojde k vyvolání události onError.
false - Požadavek na zapsání věty do archivu se nepodařilo zaznamenat. Důvodem může být například špatné nastavení úložiště. Událost onError nebude vyvolána.
Poznámka:

Pro volání metody se zadaným časem viz metoda RunTime.

Pokud je nastavena volba Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat), pak metoda není funkční, tzn. nelze zapisovat do archivu trendů.

Pokud je nastavena volba Změnové ukládání proměnných povoleno, pak ukládání proměnných je prováděno optimalizovaně, tzn. každé volání této metody nemusí znamenat uložení hodnot.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice