Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zálohové ukládání dat do databáze dBase (Database dBase backups)

Popis:
Okno slouží k zadávání parametrů ukládání dat do databáze dBase. Touto technologií jsou data ukládána do tabulek (dBase souborů *.dbf) s názvem začínajícím zadaným prefixem v konfigurátoru Počátek názvu zálohy (dBase souboru).

Je definována velikost jedné tabulky a jejich maximální počet. Pokud je jedna tabulka (záloha) v databázi naplněna (velikost dat v tabulce přesáhne definovanou hodnotu), pak je vytvořena nová tabulka, do níž se od tohoto okamžiku zapisuje. Tento postup se neustále opakuje.

Poznámka:Velikost jedné zálohy (*.dbf souboru) lze nastavit na neomezenou a nové zálohy vytvářet voláním metody BackupCreate.

Upozornění:Dva různé PmTrend objekty by neměly být nastaveny tak, aby ukládaly data do jedné složky na disku. V jiném případě by se musel lišit počátek názvů zálohy, ale vznikalo by velké množství souborů v adresáři se zálohami, což by velmi zvyšovalo režii práce se zálohami.

Název veličiny v záložce Data může mít délku maximálně 11 znaků (délka názvu sloupce v dBase tabulce je omezena).

Konfigurační položky:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec pro napojení na datový zdroj pomocí technologie PROMOTIC, nikoliv ADO. Pro zjednodušení se používá stejná syntaxe zápisu.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Například$.join("Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;")
Data Source - Složka na disku, v němž budou vznikat dBase soubory s daty (*.dbf). Pokud je v aplikaci více PmTrend objektů, pak každý musí ukládat data do samostatné složky na disku nebo se musí lišit počátek názvů zálohy. Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožní určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět jen pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.f64:NUMERIC(12,4);dbdt.f32:NUMERIC(8,2);dbdt.i32:NUMERIC(10,0);dbdt.i16:NUMERIC(5,0);dbdt.u8:NUMERIC(3,0);dbdt.b:NUMERIC(3,0);".

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

coltimename (nepovinné) - Název sloupce s časem věty.(přednastaveno) "coltimename:pm_time;".
colattrname (nepovinné) - Název sloupce s atributy věty.(přednastaveno) "colattrname:pm_attr;".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou veličinu datového typu Float64 (Double).Použije se, pokud není u trendové veličiny uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.f64:NUMERIC(12,4);".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou veličinu datového typu Float32 (Single).Použije se, pokud není u trendové veličiny uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.f32:NUMERIC(8,2);".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou veličinu datového typu Int32 (Long).Použije se, pokud není u trendové veličiny uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.i32:NUMERIC(10,0);".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou veličinu datového typu Int16 (Integer).Použije se, pokud není u trendové veličiny uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.i16:NUMERIC(5,0);".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou veličinu datového typu Uint8 (Byte).Použije se, pokud není u trendové veličiny uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.u8:NUMERIC(3,0);".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou veličinu datového typu Bool (Boolean).Použije se, pokud není u trendové veličiny uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.b:NUMERIC(3,0);".
Počátek názvu zálohy (dBase souboru)Počátek názvu zálohy (dBase souboru). Celý název je pak tvořen tímto prefixem a řetězcem vytvořeným z času, kdy byla záloha vytvořena, například trend2007-01-15_18-45-43.dbf.

Způsob pojmenování záloh lze změnit využitím události onBackupCreate a zadávat takto vlastní názvy zálohám.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Poznámka!Pokud je trend v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" (viz konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"), pak zde může být odkaz na jeden konkrétní soubor *.dbf zadáním celé cesty a názvu souboru (např. pomocí #data:). Konfigurátor "Datový zdroj (ConnectionString)" se v tom případě nevyplňuje.

Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Velikost zálohy počtem záznamůVelikost jedné zálohy (neboli tabulky) je zadána počtem záznamů.

Pokud při zápisu nového záznamu aktuální velikost zálohy překročí zde definovanou velikost jedné zálohy, pak je vytvořena nová prázdná tabulka, do níž je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.

Hodnota -1 znamená, že velikost zálohy není omezena počtem záznamů.

Velikost zálohy časovým intervalemVelikost jedné zálohy (neboli tabulky) je zadána časovým intervalem.

Pokud při zápisu nového záznamu časový rozsah dat v tabulce překročí zde definovanou časovou velikost jedné tabulky, pak je vytvořena nová prázdná tabulka (*.dbf soubor), do níž je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.

Hodnota neomezeno znamená, že velikost zálohy není omezena časově.

Počet zálohNeustálým zápisem nových vět vznikají nové tabulky (zálohy). Jejich maximální počet je definován tímto konfigurátorem. Pokud je například definován maximální počet záloh na 10 a vznikne 11.tá záloha, pak je záloha s nejstaršími daty smazána a počet záloh je nadále jen 10. Hodnota -1 znamená, že počet záloh není omezen.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice