Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm - metoda objektu PmObject

Popis:
Metoda vrací referenci na PROMOTIC objekt, umístěný ve stromu aplikace.
Syntaxe:
Pm(sPath As String, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Set o = oObject.Pm(sPath)
Parametry:
sPath(String) Relativní nebo absolutní cesta k PROMOTIC objektu ve stromu aplikace (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený PROMOTIC objekt se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený PROMOTIC objekt se odkazuje znaky ... Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom PROMOTIC objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty PROMOTIC objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".

nAttr[nepovinné] (Long) umožňuje změnit chování funkce.
0 (přednastaveno) - standardní chování.
1 - při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:

Pomocí této metody lze získat referenci na daný objekt vzhledem k objektu, nad kterým je tato metoda volána. V parametru sPath nemusí být tedy plná cesta (absolutní cesta), ale cesta relativní. Relativní cesta se zadává bez počátečního znaku lomítko (/). Pokud se požaduje odkazovat na nadřízený (rodičovský) objekt, pak lze zadat 2 tečky (tak jak je zvykem například u zadávání relativní cesty k souborům v OS Windows).

Pokud cesta určená parametrem sPath začíná znakem lomítko (/), pak se považuje tato cesta za absolutní, tzn. cesta je určena vzhledem ke kořenovému objektu aplikace - vzhledem k objektu PmRoot.

 
Identifikátor #vars:Na objekt Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na PROMOTIC objekt ve stromu objektu nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmObjectRef("cesta").
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

'Získá referenci na PROMOTIC objekt pomocí absolutní cesty:
Set o = oObject.Pm("/Kotel1/Teplota")

'Získá referenci pomocí relativní cesty. Objekt bude hledán na stejné úrovni stromu objektů jako objekt, nad nímž je metoda volána:
Set o = oObject.Pm("../Teplota")

'Získá referenci pomocí relativní cesty. Objekt bude hledán mezi podobjekty objektu nad nímž je metoda volána:
Set o = oObject.Pm("Teplota")

'Získá referenci na podobjekt Var v objektu PmData:
Set oVar = pMe.Pm("/Kotel1/Data/#vars/Teplota")

'Zjistí existenci určitého objektu (případná chyba nebude generována v INFO systému):
Set o = oObject.Pm("/Kotel1/Teplota", 1)
If Not o Is Nothing Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice