Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedByType - metoda objektu PmObject

Popis:
Vrací pole referencí na vnořené objekty zadaného typu ve stromu objektů.
Syntaxe:
GetOwnedByType(sClass As String, nMode As Long) As Array
Volání:
arr = oObject.GetOwnedByType(sClass, 0)
Parametry:
sClass(String) Textový název typu objektu. Například "PmPanel" nebo text získaný vlastností ClassName.
nMode(Long) Rozsah požadovaných vnořených objektů
0 - pouze podobjekty první úrovně vnoření
1 - podobjekty všech úrovní vnoření
Příklad:
Získá pole referencí na všechny objekty PmPanel v celém stromu ve všech úrovních a iterace tímto polem
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, arr, nCount
arr = pMe.Pm("/").GetOwnedByType("PmPanel", 1)
nCount = UBound(arr)
For i = 0 To nCount
  Pm.Debug arr(i)
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice