Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry PROMOTIC objektu

Parametry PROMOTIC objektu jsou (projektantem vytvořené) konstanty, které lze vytvořit ve všech PROMOTIC objektech. Slouží k parametrizaci aplikace nebo částí aplikace. Slouží zejména v konceptu prototypu a instancí, kde umožňuje zohlednit odlišnosti jednotlivých instancí téhož prototypu. Viz konfigurátor "Parametry PROMOTIC objektu".

Parametry PROMOTIC objektu jsou velice podobné parametrům grafického prvku.

 
Parametr má svůj název a hodnotu:
Název parametru je systémovým názvem (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).
Hodnota parametru je libovolný textový řetězec. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace). Upozornění! Pokud je hodnota parametru zadána makro výrazem, pak se případný odkaz na parametr PROMOTIC objektu (Makro výraz $.par) bude odkazovat na parametry rodiče, protože parametry daného PROMOTIC objektu ještě neexistují (teprve se definují).
 
Parametr PROMOTIC objektu lze číst pomocí metody PmObject.GetPar, ale hlavně lze použít parametr jako Makro výraz $.par v konfigurátorech PROMOTIC objektů. Oba přístupy čtou parametr kaskádním způsobem (bubláním), tzn. pokud PROMOTIC objekt, ve kterém se makro/metoda používá, tento parametr nemá, pak se parametr hledá v jeho rodiči. Toto se opakuje dokud není parametr nalezen. Hledání parametru (bublání) končí v objektu PmRoot, který je rodičem všech PROMOTIC objektů.
 

Upozornění pro prototypy a instance: Pro objekt PmInstance platí, že přejímá pouze parametry příslušného objektu PmPrototype, kterým může (ale nemusí) zadat změněné hodnoty. To znamená, že že instance může pouze měnit hodnoty existujících parametrů příslušného prototypu. Instance, ale ani rodiče instance, nesmí přidávat parametry nové. Instance (prototyp) má přístupné pouze parametry definované v prototypu, nemá přístup k parametrům rodiče instance. Tím je zajištěno, že všechny instance téhož prototypu mají stejnou sadu parametrů i když s různými hodnotami. Objekt PmInstance je tedy vyjímečný z hlediska hledání parametrů (bublání) tím, že na tomto objektu hledání parametrů končí a nepokračuje k rodiči objektu PmInstance. Z hlediska parametrů je tedy instance prototypu izolována od parametrů zbytku aplikace. Pokud je potřeba získat hodnotu parametru pro prototyp z rodičů instance, pak je nutno tento parametr v objektu PmPrototype založit (se stejným nebo jiným jménem) a na parametr rodiče instance se odkázat buď zde nebo v objektu PmInstance. Odkaz na parametr rodiče se provede jako Makro výraz $.par v hodnotě parametru instance nebo prototypu.

Například v prototypu založíme nový parametr boiler, jehož hodnotu nastavíme na hodnotu parametru boiler rodiče instance: boiler:$.par("boiler");

 
Vztah parametrů PROMOTIC objektů a grafických prvků:

Důležité je, že lze předat parametr PROMOTIC objektu do obrazu jako grafického prvku. Princip je, že parametr PROMOTIC objektu se nedostane dovnitř obrazu automaticky (grafický prvek přímo "nevidí" parametr, který je definován mimo obraz). V obraze je nutno založit příslušný parametr v grafickém prvku PmiRoot a při otevření obrazu jej nastavit na hodnotu parametru PROMOTIC objektu. Toho lze dosáhnout:

- pomocí parametru sParams metody OpenView nebo
- pomocí makro výrazu v konfigurátoru obrazu Výchozí hodnota sParams.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice