Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedByIndex - metoda objektu PmObject

Popis:
Vrací podobjekt zadaný pořadím.
Syntaxe:
GetOwnedByIndex(nIndex As Long) As Object
Volání:
Set o = oObject.GetOwnedByIndex(nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Pořadí (index) podobjektu (indexováno od 0).

Upozornění: pořadí objektů nemusí být totožné s pořadím objektů ve stromu objektů!

Poznámka:
Používá se zejména pro hromadné změny vnořených objektů určitého typu. Pro Grafické prvky je pro stejný účel určena metoda GetChildByIndex.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice