Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStart - událost objektu PmObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku. Zde je například vhodné provést různé inicializace daného objektu, jako např. přečtení údajů ze souboru na disku, atd.

Událost je vyvolána po události PmRoot.onAppStartBegin a před událostí PmRoot.onAppStartEnd.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice