Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Data - záložka objektu PmObject

Popis:
Záložka slouží k definici libovolného počtu proměnných (objektů typu Var) v objektu, který vlastní tuto záložku (v objektech PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg). Na proměnné takto definované se lze ve skriptu odvolat pomocí vlastností tohoto objektu, například PmData.Item(id), PmCommMsg.ReadVars.Item(id), atd.

Na každém řádku seznamu všech definovaných proměnných je definice právě jedné proměnné, viz okno pro editaci 1 proměnné.

Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
SmazatSmaže označenou proměnnou.
NahoruLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
SetříditSetřídí proměnné abecedně podle jména proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv jménem, ale indexem (pořadím).
ExportLze vyexportovat data této záložky
Soubor typu XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru aplikace.
ImportLze načíst (import) data do této záložky.
Výběr z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmOpcClientData. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
RozšířeníOtevře okno Seznam datových rozšíření, které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v datovém rozšíření).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice